Reklamacije i povrat

Reklamacije i povrat robe je moguće ako:

  • Prilikom prijema pošiljke – Ukoliko je pošiljka iz nekog razloga otvorena ili fizički oštećena, kupac treba odbiti prijem pošiljke.
  • Prije prvog puštanja u rad kupac je dužan da pročita korisničko upustvo.
  • Prilikom prvog puštanja u rad – ako je uređaj neispravan obavjestiti ovlašteni servis naznačen u garantnom listu.
  • Ako proizvod ne odgovara karakteristikama, količini, boji ili oblikom onoga koji ste naručili – Obavijestiti prodavca.
  • Ukoliko ima grešku ili oštećenje koje nije nastalo tokom transporta – Obavijestiti prodavca